Eyl 082017
 
 08 Eylül 2017

Sayın Üyemiz;

 25.08.2017 tarih ve 99 numaralı yazımızda duyurduğumuz Olağanüstü Genel Kurul Gündem maddeleri sehven yazılmıştır. Olağanüstü genel kurul toplantısı tek gündem maddesi  ile  yapılacaktır.Devam...

Eyl 052017
 
 05 Eylül 2017

EGE TIBBİ MALZEMECİLER DERNEĞİ BAŞKANLIĞI’NDAN

Derneğimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı : 19.09.2017 Salı günü, saat:14.00’te “İnönü Caddesi No:40/42 Telli Apt. Daire:2 Bayramyeri  – İzmir” adresinde bulunan  Derneğimiz Binasında  aşağıdaki Gündem ile çoğunluklu olarak toplanacaktır.… Devam...

Ağu 312017
 
 31 Ağustos 2017

KURBAN BAYRAMINIZI EN İÇTEN DİLEKLERİMİZLE KUTLAR ,

SAĞLIK VE MUTLULUK DOLU NİCE BAYRAMLAR DİLERİZ.

  

EGETIBBİ MALZEMECİLER DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU

 

 

 

45 total views, 1 views today

Ağu 282017
 
 28 Ağustos 2017

EGE TIBBİ MALZEMECİLER DERNEĞİ BAŞKANLIĞI’NDAN

Derneğimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı : 19.09.2017 Salı günü, saat:14.00’te “İnönü Caddesi No:40/42 Telli Apt. Daire:2 Bayramyeri  – İzmir” adresinde bulunan  Derneğimiz Binasında  aşağıdaki Gündem ile çoğunluklu olarak toplanacaktır.… Devam...

Haz 232017
 
 23 Haziran 2017

RAMAZAN BAYRAMINIZI EN İÇTEN DİLEKLERİMİZLE KUTLAR ,

 

SAĞLIK VE MUTLULUK DOLU NİCE BAYRAMLAR DİLERİZ.

 

  

EGETIBBİ MALZEMECİLER DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU

165 total views, no views today

Haz 082017
 
 08 Haziran 2017

Sayın Üyemiz;

 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Tıbbi Cihaz Denetim Dairesince 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci Maddesine, 25/06/2007 tarih ve 26563 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı’nca Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetimin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Genel Esaslar başlıklı 6’ıncı Maddesine ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Denetmenliği Yönetmeliği’nin 6’ıncı Maddesine dayanılarak hazırlanmış Tıbbi Cihaz İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzu Taslağı 1.… Devam...

Haz 082017
 
 08 Haziran 2017

Konu: Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Hakkında

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu 25.04.2017 tarihinde toplanarak ekte yer alan kararı 08.06.2017 tarihinde yayımlanmıştır.… Devam...

May 082017
 
 08 Mayıs 2017

Saygıdeğer Üyemiz,

Derneğimiz son olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulumuzca, 07.05.2017 günü yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapılmıştır.… Devam...

May 082017
 
 08 Mayıs 2017

Konu: Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesi Hakkında

Türk Eczacılar Birliği (TEB) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesi “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol”ün eki olarak 03.05.2017 tarihinde imzalandı.… Devam...

May 082017
 
 08 Mayıs 2017

Konu: AB’nin Yeni Tıbbi Cihaz Regülasyonları Hakkında Duyuru

Avrupa Birliğinin mevcut tıbbi cihaz direktiflerinin (93/42/EEC, 90/385/EEC ve 98/79/EC Direktifleri) yerini almak üzere 5 Nisan 2017 tarihli ve 2017/745 sayılı Tıbbi Cihaz Regülasyonu ile 5 Nisan 2017 tarihli ve 2017/746 sayılı Vücut Dışında Kullanılan (İn vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Regülasyonu, 5 Mayıs 2017 tarihinde AB Resmi Gazetesinde yayımlanmıştır.… Devam...

Nis 172017
 
 17 Nisan 2017

 

Sayın Üyemiz,

  

Sektörümüzün Duayenlerinden

 Derneğimizin Onursal Başkanı

Sayın Sadık Nuri Sürur Vefat etmiştir.

 

Acılı Ailesine ve Camiamıza Başsağlığı Dileriz..

 

sadıkbey resim

350 total views, no views today

Nis 172017
 
 17 Nisan 2017

Konu: Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Eşleştirmesi Yapılmış Ve Medula’da Kayıtlı Bulunan Malzemelere İlişkin Firmalarca Yapılacak Sildirme Talepleri Hakkında Düzeltme Duyurusu

Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Aidat Ücretlerine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Duyuru 26/12/2016 tarihinde Kurum internet sitesinde yayımlanan “Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Eşleştirmesi Yapılmış Ve Medula’da Kayıtlı Bulunan Malzemelere İlişkin Firmalarca Yapılacak Sildirme Talepleri Hakkında Duyuru-Süre Uzatımı” ile firmalar tarafından yapılacak sildirme taleplerinin 13 Ocak 2017 tarihine kadar Kuruma teslim edilmesi gerektiği belirtilmiştir.… Devam...

Nis 102017
 
 10 Nisan 2017

 

Konu: Tıbbi Cihaz Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Hk.

10.Kalkınma Planı, Sağlık Endüstrileri Yapısal Dönüşüm Programı Eylem Planı kapsamında “Tıbbi Cihaz Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı” Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından hazırlanmış ve daha önce de görüşlerimize sunulmuştu.… Devam...

Nis 042017
 
 04 Nisan 2017

 

Konu: Sosyal Güvenlik Kurumu 2017 Yılı Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi İle İlgili Müesseleri Hakkında

 

“Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi” 23/12/2016 tarihinde Kurum resmi internet sitesinde yayımlanmış ve 02/01/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.… Devam...

Nis 042017
 
 04 Nisan 2017

Konu: Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Aidat Ücretlerine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 19.12.2016 tarihinde yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem Ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Duyuru” kapsamında tıbbi malzeme firmalarının aidatlarına ilişkin ücretlerini, gerek kendilerinin gerekse ürünlerini satın alan sağlık hizmeti sunucularının mağduriyet yaşamaması için söz konusu usul ve esasta belirtilen süre içerisinde yatırması gerekmektedir, denilmektedir.… Devam...